Google+

Išleista programos ZKada 18.4.9 versija.

Programa veikia tik 64 bitų operacinių sistemų Windows 7 SP1, Windows 8 arba Windows 10 terpėse!

Pagindinės programos ZKada savybės:

  • pritaikyta nebrangaus grafinio redaktoriaus BricsCAD Pro/Platinum V16 ir V18 terpei;
  • taip pat veikia ir grafinio redaktoriaus AutoCAD (arba kitos AutoCAD pagrindu veikiančios programos) terpėje;
  • jei kompiuteryje įdiegtas ir AutoCAD, ir BricsCAD, veikia abiejų grafinių redaktorių terpėse;
  • beveik visi kadastro duomenų bylos dokumentai yra vienoje dwg rinkmenoje;
  • atitinka skaitmeninę žemės sklypo plano ir kadastro duomenų formos specifikaciją, tad yra galimybė įkelti duomenis į informacinę sistemą GeoMatininkas;
  • pritaikyta ŽPDRIS erdvinių objektų atributinės informacijos tvarkymui naudojantis specifikacija "Mapping Specification for CAD";
  • automatizuotai apskaičiuojami žemės sklypo naudmenų plotai, apribojimų plotai, vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas ir miško vertė;
  • automatizuotai generuojamas erdvinių duomenų rinkinys išvadai pagal nuostatų 21 punktą gauti.

Programos ZKada terpės ekranvaizdžiai

zkada menu v1

1 pav. Programos meniu ir įrankių juosta

zkada18 sabluons

2 pav. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos lapų šablonas

zkada18 Duomenys

3 pav. Žemės sklypo kadastro duomenų redaktoriaus langas